Vranec

Vranec

Category:

Description

Суво црвено вино со рубин црвена боја. Умерено полно, со развиено буке, пријатна острина и арома која потсетува на црвено зрнесто овошје. Се служи на температура од 16-18 ◦C со печено свинско месо и дивеч.

Vranec
Scroll to top