Vintage

Во оваа линија на производи влегуваат вина добиени од една сорта или кои се комбинација од две и повеќе сорти на грозје.
Се одликува со вина наменети за секојдневна консумација, лесни, пивливи , со средно изразено тело и релативно низок процент на алкохол.
Во оваа производна линија спаѓаат вината Смедеревка, Розе и Вранец кои се во полнење од 1 литар, како и Македонско бело и Македонско црвено во полнење од 1,5 литри.

Showing all 3 results

  • Vranec

    Суво црвено вино со рубин црвена боја. Умерено полно, со развиено буке, пријатна острина и арома која потсетува на црвено зрнесто овошје. Се служи на температура од 16-18 ◦C со печено свинско месо и дивеч.

  • Rose

    Суво розе вино добиено од сортата пинот ноар. Освежително со типична арома на зрнесто овошје.

  • Smederevka

    Суво бело вино со светложолта боја. Oсвежително, со хармоничен вкус и присуство на цветно – овошна арома.

Scroll to top