Мисија и Визија

Мисија

Нашата мисија е да се посветиме на раст и развој на нашите луѓе и деловни активности. Преку комбинирање на точна, навремена, сигурна и исклучителна услуга за клиентите, преку мотото-нашите клиенти се наши пријатели.  Постојано работиме на подобрување на квалитетот на вината, зголемување на достапноста на производите за пошироката јавност.

Страста кон  виното, успешно ја претворивме во наша гордост. Се гордееме со изборот на најдобрите состојки грозје и практичниот пристап кон правење на виното. Посветеноста на квалитетот и процесот, резултира со извонредни, наградувани вина што може да ги уживаат сите.

Визија

Заложбата за квалитет и извонредност, континуирано усовршување  на услугите е предводник што не разликува од останатите. Почитта помеѓу колегите, колективната поддршка на едни со други со цел маскимална ефикаснот, придружување кон здрави етички и морални принципи,  како и  иницијативата и одговорноста на задачите на работниот простор и клиентите.

Интензивно развивање и унaпредување на пласманот како водечки индустриски лидер во винскиот бизнис во регионот и на светско ниво.

Scroll to top