Вработување

Лични информации

Тековно образование

Прикачи CV

(Дозволени формати: doc, docx, pdf. Документот да не е поголем од 5 Mb.)


Се согласувам ВИНАРИЈАСКОВИН ГРУПА да врши обработка на моите лични податоци согласно Законот за заштитa на личните податоци

Scroll to top