Top Premium

Скупи куве и виното Марков Манастир влегуваат ви линијата на врвни вина.Овие вина се посебни по тоа што нивното производтсво започнува во лозовиот насад. Тие се добиени од посебни микролокации од нашите лозови насади, со примена на посебна агротехника и строга редукција на родот.Технологијата која се применува за производството на овие вина е најсовремена, со примена на одредени постапки во предферментативниот процес, како и во самата ферментација. Одлежувањето и негувањето на вината е долг процес, во кои тие постепено се формираат, а откако ќе се наполнат во шишиња, во нив одлежуваат уште 6 месеци најмалку.

Showing all 3 results

  • Марков Манастир

    Mакедонско врвно суво црвено вино добиено од селектирано грозје од сортата вранец, од сопствените лозови насади во локалитетот Маркова Река. Со мирис и вкус потсетува на ситно зрнесто овошје проследено со богатството на екстракт и слатки танини, кои го прават ова вино врвно, моќно и незаменливо. Се служи на температура 18-20°С со печено свинско и димено месо.

  • Skupi Cuve

    The grapes for this wine come from our own vineyards where the actual blending takes place. After removing stems, whole grape berries are subjected to cool maceration of 24 to 48 hours, to enrich the juice with aromatic compounds. The fermentation takes place in stainless steel vinificators, by using selected yeasts at temperature of 26-28ºC. As the fermentation reaches its end, each tank is tested twice a day to monitor the balance of tannins and depending on the tank, this is achievable between 8 to 10 days while on skins. Malolactic fermentation follows the decanting stage. The wine is becoming softer and more harmonious, richer in taste, aroma and even in color. The wine matures in stainless steel tanks. Best when consumed with various meat dishes, strong dark meat dishes and roasted meat. It is also consumed with desserts such as chocolatecake, ravanija ,etc.

  • Скупи Куве

    Врвно суво црвено вино добиено од сортите сирах, каберне совињон и вранец, сопствена берба од микролокалитетот Четири Патишта. Мешавината на овие три благородни сорти грозје го прави ова вино богато и префинето, со прекрасен избор на овошни ароми. Се служи на температура 18-20°С со широк избор на јадења и кулинарски искуства.

Scroll to top