Premium

Овие две вина се посебни по тоа што нивното производство започнува уште во лозовиот насад на посебни микролокации. Технологијата која се применува за производство на овие вина е најсовремена со примена на посебна агротехника и строга редукција на родот. Откако ќе се наполнат во шишиња, во нив одлежуваат уште најмалку 6 месеци