Classic

Во оваа линија спаѓаат вината во шишиња со кои Сковин за првпат се појави на домашниот и странскиот пазар. Тоа се вина висок квалитет, со посебно одбрано грозје уште во самиот лозов насад и примена на современа технологија и постапки за нивно добивање