Вина и ракии

„Виното создава тројно соединение... соединение со земјата од која произлегува; соединение со себеси, кога го вкусуваме; соединение со луѓето, кога зборуваме за него', Пол Клодел