Мисија и визија

Мисија

Да истражува нови вински стилови, со цел да произведе светска класа на вина со висок квалитет и конкурентни цени, кои испорачуваат најголема вредност и во целост ги задоволуваат вкусовите на потрошувачите. 

 

Визија

Да стане препознатлив индустриски лидер во винскиот бизнис во којшто се натпреварува, преку нудење квалитет и задоволство на потрошувачите на многу повисоко ниво од конкуренцијата.